Our Location

Our Location

Evangelical Baptist Church

57/2, T.P.K. Main Road, Pykara,
Thiruvalluvar Nagar, Yohiyar Nagar,
Muthuramalinga Puram,
Madurai,
Tamil Nadu 625004

099941 81010
ebcmdu@gmail.com

Recent Posts