தேடுகிறவர்களின் பிரச்சனை

இந்த புத்தகம் மனிதனுடைய அநேக கேள்விகளுக்கு பதில் தருகின்றதாய் உள்ளது. ஒரு மனிதன் கடவுளை நாடும் போது மனிதனுக்குள் இருக்கும் பிரச்சனைகளை தெளிவாக கூறி வேத பூர்வமாக பதிலை கொடுத்துள்ளார் போதகர்  Peter Masters அவர்கள்.    PDF :  Click below download  link

Continue reading

Introduction to the Bible

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ebcmadurai/PDF/Bible+1.pdf பரிசுத்த வேதாகமத்தைப் பற்றிய உண்மைகள். வேதம் யாருடையது ? யார் வேதத்தை எழுதியது ? வேதாகமத்தின் உள்ளடக்கங்கள் என்ன ? ஆகிய கேள்விகளுக்கு வேத பூர்வமான பதில்கள் இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் வாசித்து பயன்பெறலாம். வாசிக்க மேலே உள்ள link ஐ press செய்யவும்.

Continue reading

4 Reasons to Remember Your Creator in Your Youth

Our enemy says, “Youth for pleasure, middle age for business, old age for religion.” The Bible says, “Youth, middle age, and old age for your Creator.” But as it’s especially in our youth that we are most inclined (determined?) to forget our Creator, it’s especially in these years that we must...

Continue reading