• தேடுகிறவர்களின் பிரச்சனை

  இந்த புத்தகம் மனிதனுடைய அநேக கேள்விகளுக்கு பதில் தருகின்றதாய் உள்ளது. ஒரு மனிதன் கடவுளை நாடும் போது மனிதனுக்குள் இருக்கும் பிரச்சனைகளை தெளிவாக கூறி வேத பூர்வமாக பதிலை கொடுத்துள்ளார் போதகர்  Peter Masters அவர்கள்.    PDF :  Click below download  link

 • Introduction to the Bible

  https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ebcmadurai/PDF/Bible+1.pdf பரிசுத்த வேதாகமத்தைப் பற்றிய உண்மைகள். வேதம் யாருடையது ? யார் வேதத்தை எழுதியது ? வேதாகமத்தின் உள்ளடக்கங்கள் என்ன ? ஆகிய கேள்விகளுக்கு வேத பூர்வமான பதில்கள் இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் வாசித்து பயன்பெறலாம். வாசிக்க மேலே உள்ள link ஐ press செய்யவும்.

 • Calvinism in Tamil

  https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ebcmadurai/PDF/Calvinism+23-08-2013.pdf   Click the link above to read the DOCTRINE OF CALVINISM in Tamil.

 • Spurgeon Catechism Book

  கேள்வி பதில் முறையில் வேத சத்தியங்கள் ஆசிரியர்  SPURGEON   https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ebcmadurai/PDF/Spurgeon+Catechism+Book.pdf

 • Why is the Bible Word of God ?

  https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ebcmadurai/PDF/WHY+IS+THE+BIBLE+THE+WORD+OF+GOD.pdf   Click the link above to read the article

 • 4 Reasons to Remember Your Creator in Your Youth

  Our enemy says, “Youth for pleasure, middle age for business, old age for religion.” The Bible says, “Youth, middle age, and old age for your Creator.” But as it’s especially in our youth that we are most inclined (determined?) to forget our Creator, it’s especially in these years that we must...