Drop a Line

Always Glad to You

  Phone Number

  099941 81010

  Church Location

  57/2, T.P.K. Main Road, Pykara,
  Thiruvalluvar Nagar, Yohiyar Nagar,
  Muthuramalinga Puram,
  Madurai,
  Tamil Nadu 625004

  Pastor’s e-mail

  ebcmdu@gmail.com