Various Ministries of our Church

Phone Number

099941 81010

Church Location

57/2, T.P.K. Main Road, Pykara,
Thiruvalluvar Nagar, Yohiyar Nagar,
Muthuramalinga Puram,
Madurai,
Tamil Nadu 625004

Pastor’s e-mail

ebcmdu@gmail.com