தேடுகிறவர்களின் பிரச்சனை

இந்த புத்தகம் மனிதனுடைய அநேக கேள்விகளுக்கு பதில் தருகின்றதாய் உள்ளது. ஒரு மனிதன் கடவுளை நாடும் போது மனிதனுக்குள் இருக்கும் பிரச்சனைகளை தெளிவாக கூறி வேத பூர்வமாக பதிலை கொடுத்துள்ளார் போதகர்  Peter Masters அவர்கள்.    PDF :  Click below download  link

Continue reading